Scroll Top
ΑΡΘΡΑ
Ενημέρωση
Νομοθεσία ανελκυστήρων για συντήρηση, εγκατάσταση και πιστοποίηση
nomothesia_suntirisi1

Νομοθεσία ανελκυστήρων για συντήρηση, εγκατάσταση και πιστοποίηση

Οι σύγχρονοι ανελκυστήρες, αυτοί που εγκαταστάθηκαν μετά το 1997, υπόκεινται στις διατάξεις της Κοινής Υπουργική Απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 – ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997 που είχε μεταφέρει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες». Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 3899/253/Φ9.2/2002 (ΦΕΚ 291/Β/8.3.2002) ήρθε να συμπληρώσει τις διατάξεις της προηγούμενης ενώ η Κ.Υ.Α Οικ.Φ9.2/29362/1957/2005 – ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005 σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων, αντικαθιστά την προηγούμενη στο σύνολο της.

Η έκδοση της νέας Κ.Υ.Α. έχει σκοπό να αντιμετωπίσει με ορθολογικό, τεκμηριωμένο και, κατά το δυνατό, τεχνικά άρτιο τρόπο το θέμα της λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων, σύμφωνα με τη Οδηγία 95/16 ΕΚ, τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την έκδοση της Κ.ΥΑ. 29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β), επανεξέτασε όλο το νομικό καθεστώς που ρύθμιζε τα θέματα των ανελκυστήρων, συγκέντρωσε, αξιολόγησε και αντιμετώπισε τα προβλήματα που είχαν εντοπισθεί στη διαδικασία ελέγχου αλλά και στη διαδικασία καταχώρησης ανελκυστήρων. Στόχος ήταν να εξασφαλίσει αντικειμενικές και αμερόληπτες διαδικασίες για την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την καταχώρηση και την λειτουργία των ανελκυστήρων και διεξήγαγε εκτενή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να κατοχυρώνονται τα δικαιώματα τόσο των χρηστών των ανελκυστήρων όσο και των επαγγελματιών του χώρου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Με την νέα Κ.Υ.Α. διαμορφώνεται το  νέο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις διαδικασίες, προϋποθέσεις και απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια, την εγκατάσταση, την επαρκή συντήρηση και τον εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων.

Ειδικότερα, με τη νέα Κ.Υ.Α. καθορίζονται:

  • Οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανελκυστήρων.
  • Η καταχώρηση των ανελκυστήρων σε σχετικό μητρώο, ανάλογα με την παλαιότητά τους και τα έγγραφα νομιμότητας που είχαν εκδοθεί κατά το χρόνο της εγκατάστασής τους.
  • Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών των εγκαταστάσεων των ανελκυστήρων.
  • Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου ανελκυστήρων.
  • Ο αρχικός και ο περιοδικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων και οι φορείς ελέγχου.
  • Οι έκτακτοι έλεγχοι και οι περιπτώσεις ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται σε περίπτωση ατυχήματος.
  • Η διακοπή της λειτουργίας των ανελκυστήρων και οι λοιπές κυρώσεις επί παραβάσεων.
  • Οι προσφυγές όσων θίγονται από τις πράξεις της Διοίκησης σχετικά με τους ανελκυστήρες.
  • Και τέλος, οι μεταβατικές  διατάξεις, που  ορίζουν  συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και προϋποθέσεις για την προσαρμογή της λειτουργίας διαφόρων κατηγοριών παλαιών ανελκυστήρων στις απαιτήσεις των διατάξεων της νέας Κ.Υ.Α.